Estetisk akademi i Malmö

Missionen med våra kurser inom estetisk medicin är, att ge läkare och sjuksköterskor nödvändig teoretisk och praktisk erfarenhet som krävs för att utföra estetiska injektions- och laserbehandlingar.

null

Målgrupp

Vi har satt ihop ett antal djupgående utbildningskurser riktade till hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive sjuksköterskor / läkare eller företagsläkaren som ska arbeta självständigt eller utnyttja extra hjälp. Du är antingen ny inom yrket eller en erfaren estetisk behandlar som vill förbättra / uppdatera dig inom området injektion och laserbehandling.

Utbildningsprogram

Våra grundkurser är indelade i olika kategorier och tar dig genom en grundteori samt avslutar med 1-2 praktiska behandlingar. Arbetar du redan som estetisk behandlar och vill specialisera dig i t.e.x tear trough eller läppar, kan du dra nytta av en en-till-en avancerad kurs, där vi börjar med teori och slutar med 3-4 praktiska behandlingar.

Beroende på elevens kompetens och kunskap är studiekurser uppdelade i 12 moduler, samt ytterligare 4 moduler, vilka är sammansatta i förhållande till enskilda personen, där vissa av modulerna är obligatoriska. Modulerna är en kombination av teoretisk och praktisk undervisning samt självstudie och den enskilda modulen avslutas med en tentamen innan nästa kan startas. Diplom utfärdas till den enskilda eleven efter varje avslutad och godkänd modul.

Alla elever mottar inledningsvis självstudiematerialet, innan start på den enskilda modulen samt teori/praktisk undervisning börjar.

Exempel på program för teoriundervisning:

15:00 – 15:15

Välkomst

15:15 – 16:00

Teoretisk undervisning del 1.

16:00 – 16:15

Paus

16:15 – 17:00

Teoretisk undervisning.

17:00 – 17:15

Möjlighet för att ställa frågor.

17:15 – 18:15

Paus (sandwich + drycker).

18:15 – 20:00

Teoretisk undervisning del 2.

20:00 – 20:15

Paus

20:15 – 21:00

Möjlighet för att ställa frågor.

Avslutning.

Exempel på program för praktisk undervisning:

10:00 – 10:15

Välkomst

10:15 – 10:45

Kort teoriundervisning.

10:45 – 11:00

Paus

11:00 – 11:30

Möjlighet för att ställa frågor.

11:30 – 12:30

Paus (sandwich + drycker).

12:30 – 13:30

Workshop, modell-behandling. En behandling med filler och/eller Azzalure botulinumtoxin utförs av undervisaren. Därefter utförs 1-2 behandlingar av eleven själv under instruktion av undervisaren. Endast en modell behandlas i taget och tar upp till 20-40 minuter.

13:30 – 13:45

Paus

13:45 – 15:00

Workshop, modell-behandling fortsatt.

15:00 – 15:15

Paus

15:00 – 16:00

Möjlighet för att ställa frågor.

Avslutning.

Alla kurser hålls antingen på morgonen eller på eftermiddagen.

Maya
Estetisk sjuksköterska
& undervisare

Undervisar

Maya är estetisk sjuksköterska och är den dagliga ledaren för vårt akademi. Maya har med sina +25.000 utförda laser- och injektionsbehandlingar omfattande erfarenhet med estetisk behandling av patienter. Maya har genom flera år vidare utbildat läkare, sjuksköterskor och hudterapeuter på området.

Utöver rollen som ledande undervisare i akademiet, använder Maya själv utbildningsprogrammets omfattande behandlingar och använder akademiets teoretiska vetskap dagligen.

Maya deltar även regelbundet i internationella kongresser och kurser inom estetisk medicin och vidareutvecklar tekniker baserade på beprövad kunskap inom området.

Pris och varighet

Nedan hittar du prisexempel på kurserna.

Introduktionsmöte
2 timmars grupplektioner

700 SEK

Grundkurs
4-6 timmars grupplektioner

från 6 000 SEK

Avancerad kurs
1-2 dagars personlig träning

från 17 000 SEK

Vänligen kontakta oss för komplett prislista över kurser och utbildningsprogram.

Inkluderat i priset

  • Frokost/lunch/snacks
  • Kaffe/te/drycker
  • Undervisningsmaterial
  • Modeller för praktik behandling (möjlighet för att ta med egna modeller)
  • Produkter/remedier för behandlinga
  • Försäkring
without
https://www.noirbym.se/wp-content/themes/hazel/
https://www.noirbym.se/
#dcb159
style1
paged
Loading posts...
/var/www/www.noirbym.se/www/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off